Recht van Bezwaar

Naast het bekende recht op verzet, inzage en rectificatie, heeft de betrokkene onder de GDPR ook het recht om vergeten te worden, het recht op overdraagbaarheid van zijn data (ook wel: dataportabiliteit), het recht de verwerking te beperken en het recht bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen. De betrokkene heeft ten alle tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens voor direct marketing doeleinden. Als de betrokkene een dergelijk bezwaar indient, dan mogen zijn gegevens niet meer voor marketing doeleinden worden verwerkt.